Офіційні документи

Статут Інституту математики НАН України

Колективний договір ІМ НАН України на 2018-2021 рр.(фотокопія)

Колективний договір ІМ НАН України на 2018-2021 рр. (текст)

Колективний договір ІМ НАН України на 2013-2017 рр.(фотокопія)

Колективний договір ІМ НАН України  на 2013-2017 рр.(текст)

Правила внутрішнього трудового розпорядку Інституту математики (фотокопія)

Правила внутрішнього трудового розпорядку Інституту математики (текст)

Свідоцтво про реєстрацію первинної  профспілкової організації Інституту математики НАН України 

Положення про первинну профспілкову організацію Інситуту математики НАН України

Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Статут НАН України

Галузева угода між НАН України і Профспілкою працівників НАН України на 2021-2022 роки

Галузева угода між НАН України і Профспілкою працівників НАН України на 2018-2019 роки

Галузева угода між НАН України і Профспілкою працівників НАН України на 2016 – 2017 роки

Розпорядження Президії НАН України № 37 від 21.01.2021 р. “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263

Розпорядження Президії НАН України № 365 від 28.08.2020 р. “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263

Розпорядження Президії НАН України № 617 від 13.12.2019 р. “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263

Розпорядження Президії НАН України № 703 від 12.12.2018 р. “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263”

Розпорядження Президії НАН України №4 від 05.01.2018 р. “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25.04.2005 № 263”

Розпорядження Президії НАН України від 05.01.2017 р. № 5 “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 № 263”

Розпорядження Президії НАН України від 15.12.2015 р. № 756 “Про внесення змін до розпорядження Президії НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263”

Лист Президії НАН України від 10.01.2018р. “Про ставки погодинної оплати праці працівнпиків усіх галузей економіки за проведення навчальних занять”

Розпорядження Президії НАН України № 38 від 21.01.2021 р. “Про стипендіальне забезпечення аспірантів і докторантів НАН України

Розпорядження Президії НАН України № 367 від 28.08.2020 р. “Про стипендіальне забезпечення аспірантів і докторантів НАН України”

Розпорядження Президії НАН України № 705 від 12.12.2018 р. “Про стипендіальне забезпечення аспірантів і докторантів НАН України”

Розпорядження Президії НАН України від 12.01.2017 р. № 19 “Про стипендільне забезпечення аспірантів і докторантів НАН України”

Розпорядження Президії НАН України від 15.12.2015 р. № 758 “Про стипендіальне забезпеченння аспірантів і докторантів НАН України”

Постанова Президії НАН України від 20.01.2016 р. № 11 “Про фінансування НАН України у 2016 році

Розпорядження Президії НАН України № 232 від 18.04.16 (щодо нових окладів наукових працівників з 01 травня 2016)

Постанова Бюро Президії НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України від 31.05.2017 № 141 зі змінами від 24.01.2018 № 21 Про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Національній академії наук України та установах, організаціях і підприємствах, які перебувають у віданні НАН України

Положення про гуртожитки НАН України(від 16.11.2016)

Про впорядкування розрахунків за проживання в гуртожитках НАН України(від 16.11.2016)

Положення про гуртожитки НАН України (від 01.10.2009)

Бюллетень №11

Напишіть відгук